รูปแบบอาคารศาลาไทยที่เข้าร่วมงานในอดีต [*]

พ.ศ. 2410 (ค.ศ. 1867) : Exposition Universelle de Paris 1867 ปารีส ฝรั่งเศส ในงาน Paris Exhibition ซึ่งเป็นการชุมนุมของประชาคมโลกที่มีอิสรเสรีภาพ เป็นการแสดงสมรรถนะทางเศรษฐกิจ และบูรณาการความก้าวหน้าของชาติจักรพรรดินโปเลียนที่ 3 ได้ทูลเชิญพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเข้าร่วมงานอย่างเป็นทางการ โดยทรงโปรดเกล้าฯให้จัดส่งผลิตภัณฑ์สินค้าจำนวนมากในนามประเทศสยามไปร่วมด้วย ซึ่งครั้งนั้น ประเทศสยาม จีน และญี่ปุ่น เป็นประเทศที่มาจากทวีปเอเชีย
วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2410 (ค.ศ. 1867) ประเทศสยามได้รับรางวัลเหรียญทองจากสินค้ายาสูบ ฝ้าย เมล็ดพืช และเครื่องมือประมง และรางวัลเกียรติยศพิเศษ สำหรับแบบจำลองเรือพระที่นั่งของพระมหากษัตริย์ จำนวน 9 ลำ หลังจากสิ้นสุดงานพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานเป็นที่ระลึกแด่จักรพรรดินโปเลียน

พ.ศ. 2443 (ค.ศ. 1900) : Exposition Universelle et Internationale de Paris 1900 ปารีส ฝรั่งเศส การจัดงานในครั้งนี้ ทางผู้จัดได้จัดให้พื้นที่ของอาคารแสดงประเทศสยาม ไปอยู่รวมกับประเทศอาณานิคม ประเทศสยามจึงได้ประท้วงผู้จัดงานจนได้มีพื้นที่แสดงซุ้มศาลาเป็นของตัวเอง

พ.ศ. 2447 (ค.ศ. 1904) : Celebration of the Centennial of the purchase of Louisiana on April 30th of 1803 เซนต์หลุยส์ สหรัฐอเมริกา
ในสมัยรัชกาลที่ 5 ประเทศสยามใช้งบประมาณไป 250,000 บาท สร้างซุ้มศาลาที่จําลองจากอุโบสถวัดเบญจมบพิตร เพื่อร่วมเฉลิมฉลองการสร้างวัดเบญจมบพิตรในประเทศไทยในคราวเดียวกัน สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับแขกผู้มาชมงาน

พ.ศ. 2454 (ค.ศ. 1911) : International Exhibition of Industry and Labor ตูริน อิตาลี
ซุ้มศาลาของประเทศสยามในปีนี้ แม้จะไม่ใหญ่โตเมื่อเทียบกับอาคารของอังกฤษ รัสเซีย ตุรกี สวิตเซอร์แลนด์ และฮังการี แต่หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นของอิตาลีได้เขียนคำนิยมไว้ว่า “ยอดหลังคาสีทองของซุ้มประเทศสยามนั้นมองเห็นแต่ไกลจากเกือบทุกจุดในอาณาบริเวณของงานกว่าหนึ่งล้านตารางเมตรสองฝั่งแม่น้ำโป”
งานมหกรรมโลกที่อิตาลีนี้ ประเทศสยามใช้งบประมาณไปทั้งสิ้น 125,000 บาท และได้รับรางวัลจากคณะกรรมการแห่งตูรินเป็น จํานวนมาก มีผู้เข้าชมศาลาประมาณ 7.5 ล้านคน ซึ่งเท่ากับจํานวนประชากรของประเทศสยามในขณะนั้น

* ข้อมูลจาก www.bie.org และ www.siamflag.org บทความ "มหกรรมการแสดงสินค้าอุตสาหกรรมระดับโลก (๑)-(๒) โดย ปถพีรดี ฉบับที่ 2648 ปีที่51 ประจำวันอังคาร ที่ 19 กรกฎาคม 2548"