พม. เตรียมความพร้อม เข้าร่วมงาน "The World Exposition Shanghai China 2010" ณ นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน

คณะรัฐมนตรีได้มีมติมอบหมายให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบในการเข้าร่วมงาน The World Exposition Shanghai China 2010 ณ นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยประเทศเจ้าภาพได้ ภายใต้หัวข้อจัดแสดงหลัก "Better City, Better Life" เมืองที่ดีกว่า เพื่อชีวิตที่ดียิ่งขึ้น ซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม ถึง 31 ตุลาคม 2553 โดย "งาน The World Exposition ถือเป็นงานนิทรรศการระดับโลก ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุก 5 ปี ซึ่งในปีนี้จัดงานครอบคลุมเนื้อที่ทั้งหมด 5.28 ตารางกิโลเมตร โดยใช้พื้นที่ทั้งสองฝั่งของแม่น้ำหวงผู่ (Huangpu River) ระหว่างสะพานหนานผู่ (Nanpu Bridge) และสะพานหลูผู่ (Lupu Bridge) ณ นครเซี่ยงไฮ้

ในการเข้าร่วมงานครั้งนี้ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้กำหนดหัวข้อหลักในการเข้าร่วมงานคือ "Thainess: Sustainable Ways of Life" ในการจัดแสดงนิทรรศการบนพื้นที่ขนาด 3,267.9 ตารางเมตร หรือประมาณ 2 ไร่เศษ ตลอดระยะเวลาในการจัดงาน 184 วัน ซึ่งงาน World Expo ครั้งนี้ ประเทศเจ้าภาพ (สาธารณรัฐประชาชนจีน) ได้คาดการณ์ไว้ว่าจะมีจำนวนผู้เข้าชมงานไม่ต่ำกว่า 70 ล้านคน และในขณะนี้ มีประเทศต่างๆ และองค์กรระหว่างประเทศเข้าร่วมงานจำนวนกว่า 230 ราย ด้านการก่อสร้าง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ลงนามในสัญญาร่วมกับ กิจการร่วมค้า ID2 โดยนายเกรียงไกร กาญจนะโภคิน, นายราเมศร์ กาญจนะโภคิน และนายบัญญัติ สุขประพฤติ ในการดำเนินงานออกแบบก่อสร้าง ตกแต่งนิทรรศการ และบริหารจัดการอาคารศาลาไทย ซึ่งที่ผ่านมา นายอิสสระ สมชัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นายวัลลภ พลอยทับทิม ปลัดกระทรวงฯ นางกานดา วัชราภัย รองปลัดกระทรวงฯ ในฐานะประธานอำนวยการศาลาไทย พร้อมด้วยคณะทำงาน ได้เดินทางไปตรวจพื้นที่ก่อสร้างอาคาร และร่วมประชุมกับรองประธานคณะกรรมอำนวยการจัดงาน นาย Huang Jianzhi, (deputy director general of the Bureau of Shanghai World Expo Coordination) ณ Expo Center นครเซี่ยงไฮ้ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมงานของประเทศไทย โดยคาดว่าจะเริ่มดำเนินการก่อสร้างอาคารศาลาไทยได้ในเดือนมิถุนายน พร้อมเปิดแถลงข่าวอย่างเป็นทางการเร็วๆ นี้